Úvodní stránka » Úklid a zeleň

                              ÚKLID A ZELEŇ

  V rámci úklidu naší obce probíhá i řada úprav zeleně a oprav zařízení, dopravních značek či vybavení obce. Je třeba se starat i o budovy v majetku obce, komunikace a chodníky, osvětlení a odpadkové koše, lavičky a řadu dalších. 

   Vzhledem k zakoupení drtiče větví, je již zrušeno místo k odkládání za hřbitovem a je nutné tento odpad spalovat s ohledem na příslušnou vyhlášku o životním prostředí na zahradě nebo odvést ke zpracování do separačního dvora. Místo za hřbitovem je monitorováno  a přestupcům hrozí pokuta.

   Řada občanů, kteří vlastní psa, také zásadním způsobem porušuje příslušné vyhlášky a zákony o odpadech tím, že po svých mazlíčcích uklízejí pouze doma, co pejsek ztratí na procházce obcí, je již mimo pozornost jeho majitele. Na tomto jejich chování nemění nic ani to, že tento odpad se rozpadne, vysuší a vítr ho následně rozpráší do ovzduší, které potom všichni včetně našich dětí dýcháme pěkně do plic. Děkujeme tímto všem pejskařům, kteří berou ohled na své spoluobčany a po svých mazlíčcích si uklízejí. 

   Dalším neméně závažným prohřeškem je osazování veřejného prostranství zelení, která nám zůstane jako nepotřebná na zahrádce. I v tomto případě je třeba povolení k osázení prostoru, byť je to pod mým oknem. Dochází k sázení rostlin, které jsou silně alergenní pro řadu občanů a je také dost podstatně ztížena možnost údržby zeleně v tomto prostoru. Většina těchto lidí se o rostliny stará první jeden dva roky a potom je to přestane zajímat. V tom okamžiku nastupují pracovníci TS a rostlinu musí odstranit, jedná se totiž o obecní pozemek, který je třeba náležitě udržovat. Což se samozřejmě neobejde bez komentáře některých spoluobčanů, bydlících nebo chodících kolem těchto míst.

   Chodí k nám i občané, kterým stíní břízy do oken a padá z nich listí do okapů, ať pomůžeme s odstraněním, to ale není tak jednoduché, musí se dodržovat příslušný zákon a bezpečnost. Proto prosím vezměte selský rozum do hrsti a představte si, jak ten strom nebo keř bude vypadat za deset či dvacet let a kdo se o něj bude starat, až nebudete schopni. Jsou i jiné možnosti jak zůstat zachován v paměti spoluobčanů, než jen překážejícím stromem či zanedbaným záhonkem.

   V obci si také někteří občané myslí, že odpad ze zahrádek a z domu se odkládá před dům nebo na chodníky a pracovníci služeb je automaticky odvezou. To ale vůbec není pravda, občanům slouží k odkládání těchto odpadů separační dvůr a je třeba ho řádně používat. Není v silách TS každý den objíždět celou obec a sbírat nepořádek po bezohledných občanech, potom by zase nebyl čas na ostatní nutné práce. Samozřejmě můžeme poskytnout pomoc starým a nemohoucím spoluobčanům, ale pouze výjimečně a na požádání a to se souhlasem obecního úřadu.

 

BYLO POŘÍZENO NĚKOLIK NOVÝCH LAVIČEK

ÚPRAVA ZELENĚ JE NUTNÁ

 


Miniaplikace

Kontakt

Zejda Ladislav
777088809