Úvodní stránka » Separační dvůr

SEPARAČNÍ DVŮR  

   V obci je provozován separační dvůr, kde můžete odevzdat nepotřebné věci, které již nemají uplatnění u vás doma. Řada těchto věcí je dále použita k humanitárním účelům, jedná se o nepotřebný textil, boty, prádlo ... Tyto věci se ukládají do zvláštního kontejneru a odváží je sběrná služba k dalšímu zpracování. Jiný odpad, který můžete bezplatně odevzdat v našem dvoře, jsou plasty, papír, dřevo, železný odpad, sklo a komunál. Plasty, sklo a papír, musejí být čisté, suché a sešlapány do co nejmenšího objemu. Zátky z lahví musejí být odšroubované.
    Pokud máte doma vysloužilou ledničku, pračku, sporák nebo mrazák, můžete je také v nerozebraném stavu odevzdat ve dvoře. Stará rádia, vysavače, televize, PC, tiskárny a další spotřební elektroniku odevzdáte také na určeném místě. Další odpad např. komunální je možné přivézt také, ale rozhodně dvůr neslouží jako náhrada popelnice, kterou musí každý občan vlastnit v místě svého bydliště.

    Co k nám nemůžete odevzdat, jsou například pneumatiky nebo stavební sutě. Dále nebereme nebezpečné kapaliny, azbestové desky a podobně. Podrobný popis najdete v tištěné podobě u obsluhy dvora. Dále je potřeba ještě upozornit, že dvůr není určen pro odložení většího množství odpadu, než je obvyklé pro normální domácnost. V případě většího množství je nutno objednat kontejner před dům. Dvůr také neslouží k ukládání odpadů z podnikatelské činnosti, ale pouze z domácnosti

   Při příjezdu do dvora, je nutné se ohlásit u obsluhy dvora a řídit se pokyny, jak a kam odpad uložit. Do dvora prosím vjíždějte maximálně v počtu dvou aut najednou. Jinak počkejte před branou, až budete vyzváni k vjezdu. 

   Provozní doba dvora je v letním období v sobotu od 10,00 do 11,30 hodin a v zimním období od 10,00 do 11,00 hodin. V letním je potom otevřeno ještě ve středu a to od 17,00 do 18,00 hodin. O státních svátcích je separační dvůr mimo provoz. Aktuální pracovní doba je vždy vyvěšena na vratech dvora.

 

MOCHOVSKÁ ZIMA

Zima


   

V roce 2016 bylo odevzdáno ke zpětnému zpracování 1120 kg starého textilu, který byl přinesen občany do separačního dvora.  


Miniaplikace

Kontakt

Zejda Ladislav
777088809