Úvodní stránka » Provoz Tech. služeb

                            PROVOZ TECHNICKÝCH SLUŽEB

 Při provozování technických služeb je věnována pozornost úsporám finančních prostředků, vynakládaných na údržbu a provoz. Jenom příkladem uvádím snížení spotřeby elektrické energie, pohonných hmot a spotřebního materiálu, oprava techniky atd.  

   Další úspora je v účelnějším využívání techniky, jedná se např. o zhotovení a namontování nástaveb na valník traktoru a tím snížení nutných výjezdů na skládku odpadů, naloží se totiž podstatně více odpadu na jednu otočku. Ovšem na druhou stranu zase je víc odpadu k odvážení, místo neekologického spalování větví a keřů je toto drceno za pomoci el. energie a následně odváženo na skládku, ale přínos pro životní prostředí je nezanedbatelný a určitě je přínosný pro nás všechny. Po dobu výstavby kruhového objezdu, se nám podařilo zajistit skládkování posekané trávy na soukromý kompost a tím se značně snížil počet najetých kilometrů. 

   Zakoupením nových odpadkových košů se snižuje používání pytlů na odpadky, jeden stojí i 2 koruny a při počtu košů s každodenní výměnou, je úspora také nezanedbatelná. Ostatně i nový dodavatel pytlů nám šetří finance tím, že jsou levnější a navíc poskytuje dopravu zdarma.

   Snažíme se šetřit i náklady při údržbě a opravách majetku obce. Pokud nám na to stačí naše schopnosti a vybavení, děláme opravy a úpravy pomocí vlastních sil. Jako příklad slouží výměna žárovek na osvětlení, stavební úpravy hřbitova, osazení laviček či košů pomocí materiálu a prostředků vlastních obci, oprava výtluků na vozovkách a chodnících, oprava techniky svépomocí nebo za součinnosti místních firem.

   Nemalé prostředky jsou také ušetřeny při nákupu vybavení na opravy a údržbu. Například úspora při nákupu drtiče větví - 2500 korun, sekačka - 600 korun, mat. na opravu silnic - 1500 korun, fukar 1000 korun a další položky, které v součtu znamenají velkou úsporu.

   Tímto bych rád požádal občany o zdržení se vandalské činnosti na koších, lavičkách, osvětlení a dalším vybavení obce. Nevjíždění na trávníky a mimo cesty (následné rozježdění, úprava a osetí - zbytečně vynaložené prostředky), úklid po psích miláčcích zabere také hodně času (nejméně 2x týdně sběr exkrementů a odpadků), přitom by tento čas šel použít na jiné důležitější práce, například na opravy a úpravy vzhledu obce a další činnosti.

 

NOVÁ LAVIČKA POD KOSTELEM 

NOVÁ LAVIČKA POD KOSTELEM

 

VÝSTAVA

 


Miniaplikace

Kontakt

Zejda Ladislav
777088809