Úvodní stránka » Ostatní

                                                   OSTATNÍ 

Provádíme nejenom úklidové a údržbářské práce, pomáháme i na výstavách či při organizování zájmových činností místních spolků, spolupracujeme se školou i školkou působícími v Mochově. Naše pomoc byla např. směrována při organizování výstavy, odvoz exponátů, instalace a úklid před i po akcích. 

   Další oblastí je spolupráce se školkou, kde jsme pomohli s organizací otevřených dveří v našem separačním dvoře. Pro děti byla připravena ukázka, jak a jaký odpad je třeba třídit a kam ho ukládat. Na závěr bylo připraveno pohoštění v podobě malé pozornosti, kterou zajistila obec.

   Naše pomoc je i při obnově a údržbě dětského hřiště Na Hrázce, které pravidelně opravujeme, sekáme a uklízíme. Nemalá pozornost byla věnována dezinfekci a úklidu po povodni, která kompletně zaplavila celý prostor. Asanace dětského hřiště byla provedena dle pokynů Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Musel být odvezen písek z pískoviště, provedena dezinfekce chloraminem a navezení písku nového. Všechny atrakce byly umyty dezinf. prostředkem a očištěny od nánosu bahna, toto opatření bylo uplatněno na všechny hračky, plot i sítě. Je škoda, že naše děti si pramálo váží tohoto pěkného zařízení a naprosto ničí vše, co se na hřišti nalézá. Přitom se tak děje za tichého přihlížení rodičů jiných dětí, hrajících si opodál. Zcela zničená je část oplocení kolem hřiště, lezením na střechu pergoly je poškozené oplechování a krytina. Dalším oblíbeným místem je střecha buňky, ve které mají sokolové uskladněný materiál. 

   Hrůzu také nahání cestování malých dětí podél potoka, bez jakéhokoliv dozoru dospělých. Stěny podél potoka jsou příkré a značně kluzké, stačí tedy malá nepozornost nebo pošťuchování a malér je na dohled.

   Při povodni samé byla poskytnuta pomoc např. při plnění pytlů pískem, jejich rozvozu a následném úklidu a likvidaci použitých materiálů.

   Náležitá pozornost je věnována i škole a to hlavně při sekání trávy a odstraňování náletových dřevin, stříhání živého plotu a celkový úklid na pozemku i přilehlém prostranství.

   Také údržba budov v majetku obce je nezanedbatelnou součástí naší práce. Jedná se o drobné opravy okapů, fasád, chodníků atd.

  Stále diskutovanou oblastí je hledání úspor. Například místnost šaten v separačním dvoře byla přepažena a vznikly tak dvě menší místnosti, z nichž se nyní vytápí pouze ta menší. Porovnáním spotřeby s předchozím rokem bylo zjištěno, že se protopila pouze třetina energie. Doposud v zimním období bylo v místnosti kolem 13 - 14 stupňů. V tak malé teplotě, kdy na noc byla ještě snižována, nemohlo dojít ani k usušení mokrých bot a oděvů, natož k ohřátí zaměstnanců.

   Další úsporná opatření jsou prováděna při sekání pozemků, kterých je v obci opravdu hodně. Nyní se některé méně exponované mulčují, čímž není nutný odvoz a následné skládkování. Také jsou více používány nástavby na valníku a tráva se před odvozem sešlapává nebo se nechá 2 - 3 dny slehnout a teprve poté se odváží.

   Neustálé sledování spotřeby pohonných hmot nám dává možnost posoudit úspornost provozu jednotlivých strojů a používat pouze ty výhodnější.

 

NÁTĚR TOPENÍ V HASIČÁRNĚ

NOVÁ GENERACE NASTUPUJE

 

 


Miniaplikace

Kontakt

Zejda Ladislav
777088809